มีสินค้า

490 BAHT
990 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11017' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6403,16195,13941,16600,16184,10861,8875,10030,5112,20561,8990,2201,9668,21786,19,21575,22265,13931 Array ( [0] => 6403 [1] => 16195 [2] => 13941 [3] => 16600 [4] => 16184 [5] => 10861 [6] => 8875 [7] => 10030 [8] => 5112 [9] => 20561 [10] => 8990 [11] => 2201 [12] => 9668 [13] => 21786 [14] => 19 [15] => 21575 [16] => 22265 [17] => 13931 )