มีสินค้า

490 BAHT
990 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11017' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1835,17497,22684,22673,11489,5212,13879,22488,139,2652,18311,23542,22681,21586,16197,13960,8874,24109 Array ( [0] => 1835 [1] => 17497 [2] => 22684 [3] => 22673 [4] => 11489 [5] => 5212 [6] => 13879 [7] => 22488 [8] => 139 [9] => 2652 [10] => 18311 [11] => 23542 [12] => 22681 [13] => 21586 [14] => 16197 [15] => 13960 [16] => 8874 [17] => 24109 )