มีสินค้า

89 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11011' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5555,22555,5723,6293,11167,5873,21506,6827,7323,18336,5554,5558,6436,20041,21222,6058,11168,6865 Array ( [0] => 5555 [1] => 22555 [2] => 5723 [3] => 6293 [4] => 11167 [5] => 5873 [6] => 21506 [7] => 6827 [8] => 7323 [9] => 18336 [10] => 5554 [11] => 5558 [12] => 6436 [13] => 20041 [14] => 21222 [15] => 6058 [16] => 11168 [17] => 6865 )