มีสินค้า

89 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11011' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5560,5557,7209,8546,11167,20832,11025,8504,6865,18915,6056,6946,6142,13982,8477,6945,6947,5873 Array ( [0] => 5560 [1] => 5557 [2] => 7209 [3] => 8546 [4] => 11167 [5] => 20832 [6] => 11025 [7] => 8504 [8] => 6865 [9] => 18915 [10] => 6056 [11] => 6946 [12] => 6142 [13] => 13982 [14] => 8477 [15] => 6945 [16] => 6947 [17] => 5873 )