มีสินค้า

89 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11011' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5724,11047,6112,7208,6827,6142,5875,5557,22976,5873,6292,6945,6899,6866,5552,18915,10546,24017 Array ( [0] => 5724 [1] => 11047 [2] => 6112 [3] => 7208 [4] => 6827 [5] => 6142 [6] => 5875 [7] => 5557 [8] => 22976 [9] => 5873 [10] => 6292 [11] => 6945 [12] => 6899 [13] => 6866 [14] => 5552 [15] => 18915 [16] => 10546 [17] => 24017 )