มีสินค้า

89 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11011' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8546,6949,21720,5551,20039,10546,5854,18113,6899,6947,11167,11168,5724,13054,6293,11047,7857,10367 Array ( [0] => 8546 [1] => 6949 [2] => 21720 [3] => 5551 [4] => 20039 [5] => 10546 [6] => 5854 [7] => 18113 [8] => 6899 [9] => 6947 [10] => 11167 [11] => 11168 [12] => 5724 [13] => 13054 [14] => 6293 [15] => 11047 [16] => 7857 [17] => 10367 )