มีสินค้า

89 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11011' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6866,6056,7356,7209,22976,5552,7210,6945,21720,6827,6864,5722,5854,6111,5873,6899,20039,5725 Array ( [0] => 6866 [1] => 6056 [2] => 7356 [3] => 7209 [4] => 22976 [5] => 5552 [6] => 7210 [7] => 6945 [8] => 21720 [9] => 6827 [10] => 6864 [11] => 5722 [12] => 5854 [13] => 6111 [14] => 5873 [15] => 6899 [16] => 20039 [17] => 5725 )