พรีออเดอร์

.

1,650 BAHT
1950 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'10995' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19805,5633,5169,9257,6066,6316,5259,4152,20862,10765,17385,18946,6642,2968,9241,21967,8847,20555 Array ( [0] => 19805 [1] => 5633 [2] => 5169 [3] => 9257 [4] => 6066 [5] => 6316 [6] => 5259 [7] => 4152 [8] => 20862 [9] => 10765 [10] => 17385 [11] => 18946 [12] => 6642 [13] => 2968 [14] => 9241 [15] => 21967 [16] => 8847 [17] => 20555 )