พรีออเดอร์

.

1,650 BAHT
1950 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'10995' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3624,23493,6653,21688,22095,5247,6268,22715,6647,10025,22773,9661,4231,13105,22914,10442,4949,3522 Array ( [0] => 3624 [1] => 23493 [2] => 6653 [3] => 21688 [4] => 22095 [5] => 5247 [6] => 6268 [7] => 22715 [8] => 6647 [9] => 10025 [10] => 22773 [11] => 9661 [12] => 4231 [13] => 13105 [14] => 22914 [15] => 10442 [16] => 4949 [17] => 3522 )