มีสินค้า

640 BAHT
add to cart

Ticket holders with the beautiful key visuals are released!
The fully functional ticket holder can let you attach 3 pins!
Attach your pin collections and remind yourself those concert memories!

Product size: Vertical 19 × Width 12.5 cm (closed)
Vertical 25 × Width 37.5 cm (opened)
Body Material: PVC Strap, Material: Polyester
Package: OPP bag

q select pid from dex_product where pid<>'10954' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5726,17751,7034,4495,24415,10184,25123,8174,15535,8115,6429,10632,15195,10183,6683,12937,8205,11158 Array ( [0] => 5726 [1] => 17751 [2] => 7034 [3] => 4495 [4] => 24415 [5] => 10184 [6] => 25123 [7] => 8174 [8] => 15535 [9] => 8115 [10] => 6429 [11] => 10632 [12] => 15195 [13] => 10183 [14] => 6683 [15] => 12937 [16] => 8205 [17] => 11158 )