สินค้าเหลือน้อย

GUNPLA

1,140 BAHT
1900 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit
Scale: 1/100

q select pid from dex_product where pid<>'1094' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10320,3951,4245,19481,13645,1097,7919,21443,7916,6154,10344,7914,3950,8630,13641,7476,3932,4242 Array ( [0] => 10320 [1] => 3951 [2] => 4245 [3] => 19481 [4] => 13645 [5] => 1097 [6] => 7919 [7] => 21443 [8] => 7916 [9] => 6154 [10] => 10344 [11] => 7914 [12] => 3950 [13] => 8630 [14] => 13641 [15] => 7476 [16] => 3932 [17] => 4242 )