มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

 

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน (cotton)
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้

 

q select pid from dex_product where pid<>'10872' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5114,4341,2894,8869,20573,20981,18350,5009,4395,18328,4402,10091,21585,14957,1828,18317,14747,834 Array ( [0] => 5114 [1] => 4341 [2] => 2894 [3] => 8869 [4] => 20573 [5] => 20981 [6] => 18350 [7] => 5009 [8] => 4395 [9] => 18328 [10] => 4402 [11] => 10091 [12] => 21585 [13] => 14957 [14] => 1828 [15] => 18317 [16] => 14747 [17] => 834 )