สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10871' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15213,8120,8529,9965,16464,8344,7727,20781,5833,15602,4935,2601,8527,8227,11267,20446,17567,4520 Array ( [0] => 15213 [1] => 8120 [2] => 8529 [3] => 9965 [4] => 16464 [5] => 8344 [6] => 7727 [7] => 20781 [8] => 5833 [9] => 15602 [10] => 4935 [11] => 2601 [12] => 8527 [13] => 8227 [14] => 11267 [15] => 20446 [16] => 17567 [17] => 4520 )