สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10866' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17113,2174,18301,9980,16969,22684,22258,21771,11110,9332,22904,1812,13903,18821,21114,22362,8869,2175 Array ( [0] => 17113 [1] => 2174 [2] => 18301 [3] => 9980 [4] => 16969 [5] => 22684 [6] => 22258 [7] => 21771 [8] => 11110 [9] => 9332 [10] => 22904 [11] => 1812 [12] => 13903 [13] => 18821 [14] => 21114 [15] => 22362 [16] => 8869 [17] => 2175 )