สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10858' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22163,18912,12459,22472,1324,22872,10419,10889,2145,4353,22470,15506,20472,22121,16152,21668,21248,6686 Array ( [0] => 22163 [1] => 18912 [2] => 12459 [3] => 22472 [4] => 1324 [5] => 22872 [6] => 10419 [7] => 10889 [8] => 2145 [9] => 4353 [10] => 22470 [11] => 15506 [12] => 20472 [13] => 22121 [14] => 16152 [15] => 21668 [16] => 21248 [17] => 6686 )