พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'10857' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3626,7834,20115,20201,6241,19459,6654,9125,2676,21231,11755,2934,14313,15889,5225,21347,2382,22835 Array ( [0] => 3626 [1] => 7834 [2] => 20115 [3] => 20201 [4] => 6241 [5] => 19459 [6] => 6654 [7] => 9125 [8] => 2676 [9] => 21231 [10] => 11755 [11] => 2934 [12] => 14313 [13] => 15889 [14] => 5225 [15] => 21347 [16] => 2382 [17] => 22835 )