พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'10853' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23546,6316,14460,5145,6649,12825,24309,13740,10671,14476,9185,16048,14557,2705,15766,14011,20066,18468 Array ( [0] => 23546 [1] => 6316 [2] => 14460 [3] => 5145 [4] => 6649 [5] => 12825 [6] => 24309 [7] => 13740 [8] => 10671 [9] => 14476 [10] => 9185 [11] => 16048 [12] => 14557 [13] => 2705 [14] => 15766 [15] => 14011 [16] => 20066 [17] => 18468 )