สินค้าเหลือน้อย

.

1,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10848' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6417,10146,9661,7745,14345,2606,6505,6860,5266,1481,12605,22051,18686,15961,23551,14132,22752,6652 Array ( [0] => 6417 [1] => 10146 [2] => 9661 [3] => 7745 [4] => 14345 [5] => 2606 [6] => 6505 [7] => 6860 [8] => 5266 [9] => 1481 [10] => 12605 [11] => 22051 [12] => 18686 [13] => 15961 [14] => 23551 [15] => 14132 [16] => 22752 [17] => 6652 )