พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

Unpublished jacket illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'10846' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16075,17862,3368,16078,18164,17868,15032,19349,15033,2880,17912,15083,17878,16081,15057,15073,17867,17897 Array ( [0] => 16075 [1] => 17862 [2] => 3368 [3] => 16078 [4] => 18164 [5] => 17868 [6] => 15032 [7] => 19349 [8] => 15033 [9] => 2880 [10] => 17912 [11] => 15083 [12] => 17878 [13] => 16081 [14] => 15057 [15] => 15073 [16] => 17867 [17] => 17897 )