มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10845' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23198,23191,9525,4499,21455,17146,10170,5840,12328,12340,7890,16857,7262,7942,10403,8214,15538,8201 Array ( [0] => 23198 [1] => 23191 [2] => 9525 [3] => 4499 [4] => 21455 [5] => 17146 [6] => 10170 [7] => 5840 [8] => 12328 [9] => 12340 [10] => 7890 [11] => 16857 [12] => 7262 [13] => 7942 [14] => 10403 [15] => 8214 [16] => 15538 [17] => 8201 )