มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10845' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22086,8058,10415,17570,16607,5838,15226,9353,20023,16850,9396,10408,12336,12313,11190,7875,10400,21449 Array ( [0] => 22086 [1] => 8058 [2] => 10415 [3] => 17570 [4] => 16607 [5] => 5838 [6] => 15226 [7] => 9353 [8] => 20023 [9] => 16850 [10] => 9396 [11] => 10408 [12] => 12336 [13] => 12313 [14] => 11190 [15] => 7875 [16] => 10400 [17] => 21449 )