มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10845' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7529,25057,21464,15378,7011,15184,21286,17137,3900,5568,23224,16461,9775,9353,8341,24558,17575,15215 Array ( [0] => 7529 [1] => 25057 [2] => 21464 [3] => 15378 [4] => 7011 [5] => 15184 [6] => 21286 [7] => 17137 [8] => 3900 [9] => 5568 [10] => 23224 [11] => 16461 [12] => 9775 [13] => 9353 [14] => 8341 [15] => 24558 [16] => 17575 [17] => 15215 )