มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10845' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21070,8088,16854,7526,20081,8209,12114,7891,5727,5743,16859,7310,10735,8128,18693,16467,11267,5813 Array ( [0] => 21070 [1] => 8088 [2] => 16854 [3] => 7526 [4] => 20081 [5] => 8209 [6] => 12114 [7] => 7891 [8] => 5727 [9] => 5743 [10] => 16859 [11] => 7310 [12] => 10735 [13] => 8128 [14] => 18693 [15] => 16467 [16] => 11267 [17] => 5813 )