สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10844' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6566,21662,22968,4270,20184,4951,23011,6582,10978,8488,21025,3892,22592,10451,23339,7897,6460,23565 Array ( [0] => 6566 [1] => 21662 [2] => 22968 [3] => 4270 [4] => 20184 [5] => 4951 [6] => 23011 [7] => 6582 [8] => 10978 [9] => 8488 [10] => 21025 [11] => 3892 [12] => 22592 [13] => 10451 [14] => 23339 [15] => 7897 [16] => 6460 [17] => 23565 )