มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10843' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23226,10208,5731,19301,6677,20445,6674,21050,7882,11152,4519,21043,20552,24080,13596,10385,10625,5834 Array ( [0] => 23226 [1] => 10208 [2] => 5731 [3] => 19301 [4] => 6677 [5] => 20445 [6] => 6674 [7] => 21050 [8] => 7882 [9] => 11152 [10] => 4519 [11] => 21043 [12] => 20552 [13] => 24080 [14] => 13596 [15] => 10385 [16] => 10625 [17] => 5834 )