มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10843' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8109,18692,12309,10206,9955,6437,8203,12126,16105,10796,4517,16836,17125,20775,11180,5728,15384,21464 Array ( [0] => 8109 [1] => 18692 [2] => 12309 [3] => 10206 [4] => 9955 [5] => 6437 [6] => 8203 [7] => 12126 [8] => 16105 [9] => 10796 [10] => 4517 [11] => 16836 [12] => 17125 [13] => 20775 [14] => 11180 [15] => 5728 [16] => 15384 [17] => 21464 )