มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10842' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17649,4526,8184,5294,7943,10899,21046,21354,20023,14022,4496,15182,17125,20614,10385,8331,12923,6675 Array ( [0] => 17649 [1] => 4526 [2] => 8184 [3] => 5294 [4] => 7943 [5] => 10899 [6] => 21046 [7] => 21354 [8] => 20023 [9] => 14022 [10] => 4496 [11] => 15182 [12] => 17125 [13] => 20614 [14] => 10385 [15] => 8331 [16] => 12923 [17] => 6675 )