มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10842' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16471,8215,5841,5728,12116,5290,10660,7011,19540,7287,7530,9807,8380,15179,20778,20210,21048,9958 Array ( [0] => 16471 [1] => 8215 [2] => 5841 [3] => 5728 [4] => 12116 [5] => 5290 [6] => 10660 [7] => 7011 [8] => 19540 [9] => 7287 [10] => 7530 [11] => 9807 [12] => 8380 [13] => 15179 [14] => 20778 [15] => 20210 [16] => 21048 [17] => 9958 )