มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10841' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12920,12345,17581,11152,17747,9991,13453,7874,8080,15180,21186,16627,4536,15590,21045,9803,4523,11473 Array ( [0] => 12920 [1] => 12345 [2] => 17581 [3] => 11152 [4] => 17747 [5] => 9991 [6] => 13453 [7] => 7874 [8] => 8080 [9] => 15180 [10] => 21186 [11] => 16627 [12] => 4536 [13] => 15590 [14] => 21045 [15] => 9803 [16] => 4523 [17] => 11473 )