มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10841' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12334,12306,8588,19540,20777,12922,15594,15235,7038,7888,17751,4500,8448,7520,11777,22084,10208,16841 Array ( [0] => 12334 [1] => 12306 [2] => 8588 [3] => 19540 [4] => 20777 [5] => 12922 [6] => 15594 [7] => 15235 [8] => 7038 [9] => 7888 [10] => 17751 [11] => 4500 [12] => 8448 [13] => 7520 [14] => 11777 [15] => 22084 [16] => 10208 [17] => 16841 )