มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10841' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16457,10735,17578,10568,8090,21056,16613,15215,4884,18692,4932,11176,15380,15211,20022,22601,7004,10172 Array ( [0] => 16457 [1] => 10735 [2] => 17578 [3] => 10568 [4] => 8090 [5] => 21056 [6] => 16613 [7] => 15215 [8] => 4884 [9] => 18692 [10] => 4932 [11] => 11176 [12] => 15380 [13] => 15211 [14] => 20022 [15] => 22601 [16] => 7004 [17] => 10172 )