สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10841' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4215,5734,20769,15192,17746,20211,15200,7298,23862,6969,20780,9397,7309,20614,22309,23125,16829,23189 Array ( [0] => 4215 [1] => 5734 [2] => 20769 [3] => 15192 [4] => 17746 [5] => 20211 [6] => 15200 [7] => 7298 [8] => 23862 [9] => 6969 [10] => 20780 [11] => 9397 [12] => 7309 [13] => 20614 [14] => 22309 [15] => 23125 [16] => 16829 [17] => 23189 )