สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10840' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8119,10183,3897,10205,8052,21069,8200,8202,9810,15531,21038,10201,15605,11178,19095,5300,4878,15380 Array ( [0] => 8119 [1] => 10183 [2] => 3897 [3] => 10205 [4] => 8052 [5] => 21069 [6] => 8200 [7] => 8202 [8] => 9810 [9] => 15531 [10] => 21038 [11] => 10201 [12] => 15605 [13] => 11178 [14] => 19095 [15] => 5300 [16] => 4878 [17] => 15380 )