สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10840' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18626,14050,11158,10184,10352,10203,15206,10648,7747,6766,10178,9810,4862,17568,5834,15591,5832,13198 Array ( [0] => 18626 [1] => 14050 [2] => 11158 [3] => 10184 [4] => 10352 [5] => 10203 [6] => 15206 [7] => 10648 [8] => 7747 [9] => 6766 [10] => 10178 [11] => 9810 [12] => 4862 [13] => 17568 [14] => 5834 [15] => 15591 [16] => 5832 [17] => 13198 )