สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10840' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23122,8221,5737,12916,16841,21036,5298,6673,12116,22086,9802,5834,20023,24080,24426,7879,9801,20614 Array ( [0] => 23122 [1] => 8221 [2] => 5737 [3] => 12916 [4] => 16841 [5] => 21036 [6] => 5298 [7] => 6673 [8] => 12116 [9] => 22086 [10] => 9802 [11] => 5834 [12] => 20023 [13] => 24080 [14] => 24426 [15] => 7879 [16] => 9801 [17] => 20614 )