สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10840' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22243,9801,8443,15194,21445,12339,7874,17579,9956,10189,12300,8172,10050,20444,8175,5838,8204,8220 Array ( [0] => 22243 [1] => 9801 [2] => 8443 [3] => 15194 [4] => 21445 [5] => 12339 [6] => 7874 [7] => 17579 [8] => 9956 [9] => 10189 [10] => 12300 [11] => 8172 [12] => 10050 [13] => 20444 [14] => 8175 [15] => 5838 [16] => 8204 [17] => 8220 )