สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10839' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8191,20775,15226,4525,16464,11155,10660,22513,10182,25069,10628,10961,10188,8593,24421,17579,8174,10085 Array ( [0] => 8191 [1] => 20775 [2] => 15226 [3] => 4525 [4] => 16464 [5] => 11155 [6] => 10660 [7] => 22513 [8] => 10182 [9] => 25069 [10] => 10628 [11] => 10961 [12] => 10188 [13] => 8593 [14] => 24421 [15] => 17579 [16] => 8174 [17] => 10085 )