สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10839' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18695,7022,8380,13453,8120,7298,10208,10392,12112,17138,5184,7892,23195,7705,21354,9956,7893,4510 Array ( [0] => 18695 [1] => 7022 [2] => 8380 [3] => 13453 [4] => 8120 [5] => 7298 [6] => 10208 [7] => 10392 [8] => 12112 [9] => 17138 [10] => 5184 [11] => 7892 [12] => 23195 [13] => 7705 [14] => 21354 [15] => 9956 [16] => 7893 [17] => 4510 )