สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10839' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5572,10050,16819,11369,10568,8183,15595,16832,7886,4510,12901,14195,3900,8331,17154,15179,11156,8108 Array ( [0] => 5572 [1] => 10050 [2] => 16819 [3] => 11369 [4] => 10568 [5] => 8183 [6] => 15595 [7] => 16832 [8] => 7886 [9] => 4510 [10] => 12901 [11] => 14195 [12] => 3900 [13] => 8331 [14] => 17154 [15] => 15179 [16] => 11156 [17] => 8108 )