สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10839' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10660,8596,10959,20778,10410,11158,7298,8078,10648,15537,24583,11975,8333,20916,23225,15375,5734,10628 Array ( [0] => 10660 [1] => 8596 [2] => 10959 [3] => 20778 [4] => 10410 [5] => 11158 [6] => 7298 [7] => 8078 [8] => 10648 [9] => 15537 [10] => 24583 [11] => 11975 [12] => 8333 [13] => 20916 [14] => 23225 [15] => 15375 [16] => 5734 [17] => 10628 )