สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10839' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15591,8586,16857,16823,17129,21043,17156,3602,7037,10840,19095,21046,15204,21412,8214,20784,7419,10795 Array ( [0] => 15591 [1] => 8586 [2] => 16857 [3] => 16823 [4] => 17129 [5] => 21043 [6] => 17156 [7] => 3602 [8] => 7037 [9] => 10840 [10] => 19095 [11] => 21046 [12] => 15204 [13] => 21412 [14] => 8214 [15] => 20784 [16] => 7419 [17] => 10795 )