มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10830' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10560,10828,9899,8748,11087,8745,9904,22556,8733,8754,22457,10561,10753,22015,9903,8746,11086,11092 Array ( [0] => 10560 [1] => 10828 [2] => 9899 [3] => 8748 [4] => 11087 [5] => 8745 [6] => 9904 [7] => 22556 [8] => 8733 [9] => 8754 [10] => 22457 [11] => 10561 [12] => 10753 [13] => 22015 [14] => 9903 [15] => 8746 [16] => 11086 [17] => 11092 )