มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10830' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10232,22815,10561,9898,8721,8754,9899,10753,11094,17699,11090,8732,22839,10562,8738,9894,8743,8750 Array ( [0] => 10232 [1] => 22815 [2] => 10561 [3] => 9898 [4] => 8721 [5] => 8754 [6] => 9899 [7] => 10753 [8] => 11094 [9] => 17699 [10] => 11090 [11] => 8732 [12] => 22839 [13] => 10562 [14] => 8738 [15] => 9894 [16] => 8743 [17] => 8750 )