มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10830' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8752,10560,9895,11093,9892,19966,11452,22014,17699,9894,8731,20953,23458,9914,19648,10561,8735,9909 Array ( [0] => 8752 [1] => 10560 [2] => 9895 [3] => 11093 [4] => 9892 [5] => 19966 [6] => 11452 [7] => 22014 [8] => 17699 [9] => 9894 [10] => 8731 [11] => 20953 [12] => 23458 [13] => 9914 [14] => 19648 [15] => 10561 [16] => 8735 [17] => 9909 )