มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10830' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8744,20953,23458,17699,10232,19966,9892,9899,22556,9914,8752,8721,9908,8764,8754,10561,8746,8747 Array ( [0] => 8744 [1] => 20953 [2] => 23458 [3] => 17699 [4] => 10232 [5] => 19966 [6] => 9892 [7] => 9899 [8] => 22556 [9] => 9914 [10] => 8752 [11] => 8721 [12] => 9908 [13] => 8764 [14] => 8754 [15] => 10561 [16] => 8746 [17] => 8747 )