มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10830' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8722,8755,8723,17701,8743,9907,8761,8724,8726,9900,8737,11088,11089,8747,10828,8739,21230,11087 Array ( [0] => 8722 [1] => 8755 [2] => 8723 [3] => 17701 [4] => 8743 [5] => 9907 [6] => 8761 [7] => 8724 [8] => 8726 [9] => 9900 [10] => 8737 [11] => 11088 [12] => 11089 [13] => 8747 [14] => 10828 [15] => 8739 [16] => 21230 [17] => 11087 )