มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10830' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19648,8735,8738,8744,8747,21229,8721,8756,22457,8752,9908,11095,8763,22456,17703,22839,10232,9906 Array ( [0] => 19648 [1] => 8735 [2] => 8738 [3] => 8744 [4] => 8747 [5] => 21229 [6] => 8721 [7] => 8756 [8] => 22457 [9] => 8752 [10] => 9908 [11] => 11095 [12] => 8763 [13] => 22456 [14] => 17703 [15] => 22839 [16] => 10232 [17] => 9906 )