มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10830' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11094,9903,22556,8757,8758,11092,9910,9909,8723,22839,8727,9908,9911,8728,8759,9916,8762,8752 Array ( [0] => 11094 [1] => 9903 [2] => 22556 [3] => 8757 [4] => 8758 [5] => 11092 [6] => 9910 [7] => 9909 [8] => 8723 [9] => 22839 [10] => 8727 [11] => 9908 [12] => 9911 [13] => 8728 [14] => 8759 [15] => 9916 [16] => 8762 [17] => 8752 )