มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10830' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11092,8728,8754,8730,11095,9914,8734,10559,11089,22839,11486,9913,11094,8726,8748,8739,11087,8764 Array ( [0] => 11092 [1] => 8728 [2] => 8754 [3] => 8730 [4] => 11095 [5] => 9914 [6] => 8734 [7] => 10559 [8] => 11089 [9] => 22839 [10] => 11486 [11] => 9913 [12] => 11094 [13] => 8726 [14] => 8748 [15] => 8739 [16] => 11087 [17] => 8764 )