มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10830' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11096,10560,21230,9912,8752,8725,9910,9906,8722,8726,17701,15565,11092,10563,9914,10232,21229,9908 Array ( [0] => 11096 [1] => 10560 [2] => 21230 [3] => 9912 [4] => 8752 [5] => 8725 [6] => 9910 [7] => 9906 [8] => 8722 [9] => 8726 [10] => 17701 [11] => 15565 [12] => 11092 [13] => 10563 [14] => 9914 [15] => 10232 [16] => 21229 [17] => 9908 )