มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10830' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10560,8736,10753,21230,9905,19967,10559,11091,17184,11452,13157,11094,11086,8753,20947,22456,11096,21229 Array ( [0] => 10560 [1] => 8736 [2] => 10753 [3] => 21230 [4] => 9905 [5] => 19967 [6] => 10559 [7] => 11091 [8] => 17184 [9] => 11452 [10] => 13157 [11] => 11094 [12] => 11086 [13] => 8753 [14] => 20947 [15] => 22456 [16] => 11096 [17] => 21229 )