มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10830' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11094,19648,9898,11091,8762,10828,8760,8764,22457,13053,8735,20091,20947,8757,19967,9906,22815,10563 Array ( [0] => 11094 [1] => 19648 [2] => 9898 [3] => 11091 [4] => 8762 [5] => 10828 [6] => 8760 [7] => 8764 [8] => 22457 [9] => 13053 [10] => 8735 [11] => 20091 [12] => 20947 [13] => 8757 [14] => 19967 [15] => 9906 [16] => 22815 [17] => 10563 )