มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10830' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11094,8757,17699,8749,8743,8734,8736,8725,9893,10232,21230,10562,9901,9900,8745,9911,8755,8748 Array ( [0] => 11094 [1] => 8757 [2] => 17699 [3] => 8749 [4] => 8743 [5] => 8734 [6] => 8736 [7] => 8725 [8] => 9893 [9] => 10232 [10] => 21230 [11] => 10562 [12] => 9901 [13] => 9900 [14] => 8745 [15] => 9911 [16] => 8755 [17] => 8748 )