มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10830' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20947,10829,8749,8735,8726,9905,17703,9908,22556,9912,8753,8738,10232,8750,17677,9902,9914,9901 Array ( [0] => 20947 [1] => 10829 [2] => 8749 [3] => 8735 [4] => 8726 [5] => 9905 [6] => 17703 [7] => 9908 [8] => 22556 [9] => 9912 [10] => 8753 [11] => 8738 [12] => 10232 [13] => 8750 [14] => 17677 [15] => 9902 [16] => 9914 [17] => 9901 )