มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10830' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9916,11452,8747,8727,8750,21229,8737,9910,9913,22457,10753,22839,8731,10559,22014,8735,9902,8739 Array ( [0] => 9916 [1] => 11452 [2] => 8747 [3] => 8727 [4] => 8750 [5] => 21229 [6] => 8737 [7] => 9910 [8] => 9913 [9] => 22457 [10] => 10753 [11] => 22839 [12] => 8731 [13] => 10559 [14] => 22014 [15] => 8735 [16] => 9902 [17] => 8739 )