มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10830' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8762,8752,8746,13157,11090,13053,9892,8730,8728,10562,8763,10563,17699,10561,21229,11086,8759,20953 Array ( [0] => 8762 [1] => 8752 [2] => 8746 [3] => 13157 [4] => 11090 [5] => 13053 [6] => 9892 [7] => 8730 [8] => 8728 [9] => 10562 [10] => 8763 [11] => 10563 [12] => 17699 [13] => 10561 [14] => 21229 [15] => 11086 [16] => 8759 [17] => 20953 )