มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10830' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22014,21229,8756,22456,22839,15565,9907,10752,10232,8759,19648,8762,9895,8753,9892,10563,8727,9912 Array ( [0] => 22014 [1] => 21229 [2] => 8756 [3] => 22456 [4] => 22839 [5] => 15565 [6] => 9907 [7] => 10752 [8] => 10232 [9] => 8759 [10] => 19648 [11] => 8762 [12] => 9895 [13] => 8753 [14] => 9892 [15] => 10563 [16] => 8727 [17] => 9912 )