มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10830' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11091,9903,21230,9913,10753,23458,22457,11452,10829,10563,8755,13053,10232,9916,8746,9908,10547,11094 Array ( [0] => 11091 [1] => 9903 [2] => 21230 [3] => 9913 [4] => 10753 [5] => 23458 [6] => 22457 [7] => 11452 [8] => 10829 [9] => 10563 [10] => 8755 [11] => 13053 [12] => 10232 [13] => 9916 [14] => 8746 [15] => 9908 [16] => 10547 [17] => 11094 )