มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10830' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10561,21230,8725,8738,17184,9903,8755,10753,22457,21229,24018,8733,9894,8754,10563,8744,10559,20953 Array ( [0] => 10561 [1] => 21230 [2] => 8725 [3] => 8738 [4] => 17184 [5] => 9903 [6] => 8755 [7] => 10753 [8] => 22457 [9] => 21229 [10] => 24018 [11] => 8733 [12] => 9894 [13] => 8754 [14] => 10563 [15] => 8744 [16] => 10559 [17] => 20953 )