มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10830' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9915,9901,11095,22014,24237,8754,19966,10829,11097,8744,8721,11091,13053,8722,9892,10559,8755,17703 Array ( [0] => 9915 [1] => 9901 [2] => 11095 [3] => 22014 [4] => 24237 [5] => 8754 [6] => 19966 [7] => 10829 [8] => 11097 [9] => 8744 [10] => 8721 [11] => 11091 [12] => 13053 [13] => 8722 [14] => 9892 [15] => 10559 [16] => 8755 [17] => 17703 )