มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10830' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11093,9912,13157,21229,8745,24018,10561,22014,9905,9902,17184,9899,11088,22556,9894,8732,8722,11089 Array ( [0] => 11093 [1] => 9912 [2] => 13157 [3] => 21229 [4] => 8745 [5] => 24018 [6] => 10561 [7] => 22014 [8] => 9905 [9] => 9902 [10] => 17184 [11] => 9899 [12] => 11088 [13] => 22556 [14] => 9894 [15] => 8732 [16] => 8722 [17] => 11089 )