สินค้าเหลือน้อย

950 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10829' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8731,9902,11086,8750,11486,8723,9899,8735,8763,8737,17677,11452,11094,17703,8730,11088,15565,8721 Array ( [0] => 8731 [1] => 9902 [2] => 11086 [3] => 8750 [4] => 11486 [5] => 8723 [6] => 9899 [7] => 8735 [8] => 8763 [9] => 8737 [10] => 17677 [11] => 11452 [12] => 11094 [13] => 17703 [14] => 8730 [15] => 11088 [16] => 15565 [17] => 8721 )