สินค้าหมด

950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10829' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20953,20091,11091,9899,8729,9901,8737,10563,11086,8726,9893,17184,10562,9911,21230,8755,8724,8746 Array ( [0] => 20953 [1] => 20091 [2] => 11091 [3] => 9899 [4] => 8729 [5] => 9901 [6] => 8737 [7] => 10563 [8] => 11086 [9] => 8726 [10] => 9893 [11] => 17184 [12] => 10562 [13] => 9911 [14] => 21230 [15] => 8755 [16] => 8724 [17] => 8746 )