สินค้าหมด

950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10829' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8752,19966,9901,11095,8730,8756,13157,15565,9909,10559,8728,22015,8754,8758,11093,8745,8750,20953 Array ( [0] => 8752 [1] => 19966 [2] => 9901 [3] => 11095 [4] => 8730 [5] => 8756 [6] => 13157 [7] => 15565 [8] => 9909 [9] => 10559 [10] => 8728 [11] => 22015 [12] => 8754 [13] => 8758 [14] => 11093 [15] => 8745 [16] => 8750 [17] => 20953 )