สินค้าหมด

950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10829' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11486,22014,8756,11088,8749,9903,8744,8748,11087,10563,8755,11452,10828,19966,17699,8735,8734,8753 Array ( [0] => 11486 [1] => 22014 [2] => 8756 [3] => 11088 [4] => 8749 [5] => 9903 [6] => 8744 [7] => 8748 [8] => 11087 [9] => 10563 [10] => 8755 [11] => 11452 [12] => 10828 [13] => 19966 [14] => 17699 [15] => 8735 [16] => 8734 [17] => 8753 )