สินค้าหมด

950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10829' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8743,24237,11097,8736,8750,8739,24018,11093,8761,20953,9910,9912,8738,8753,17184,9893,8749,9907 Array ( [0] => 8743 [1] => 24237 [2] => 11097 [3] => 8736 [4] => 8750 [5] => 8739 [6] => 24018 [7] => 11093 [8] => 8761 [9] => 20953 [10] => 9910 [11] => 9912 [12] => 8738 [13] => 8753 [14] => 17184 [15] => 9893 [16] => 8749 [17] => 9907 )