สินค้าหมด

950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10829' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8758,10547,11086,8744,8761,8739,10752,17701,21230,22556,8763,9901,22457,8729,8721,8764,22815,20947 Array ( [0] => 8758 [1] => 10547 [2] => 11086 [3] => 8744 [4] => 8761 [5] => 8739 [6] => 10752 [7] => 17701 [8] => 21230 [9] => 22556 [10] => 8763 [11] => 9901 [12] => 22457 [13] => 8729 [14] => 8721 [15] => 8764 [16] => 22815 [17] => 20947 )