สินค้าหมด

950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10828' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9909,10561,8727,10829,8730,8728,19966,11096,8721,9894,22556,8758,8761,8749,8735,11089,8752,8739 Array ( [0] => 9909 [1] => 10561 [2] => 8727 [3] => 10829 [4] => 8730 [5] => 8728 [6] => 19966 [7] => 11096 [8] => 8721 [9] => 9894 [10] => 22556 [11] => 8758 [12] => 8761 [13] => 8749 [14] => 8735 [15] => 11089 [16] => 8752 [17] => 8739 )