สินค้าหมด

950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10828' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8746,22556,8738,9910,8755,8762,8723,9904,8756,8734,8732,8747,10829,17703,9903,8739,9899,9916 Array ( [0] => 8746 [1] => 22556 [2] => 8738 [3] => 9910 [4] => 8755 [5] => 8762 [6] => 8723 [7] => 9904 [8] => 8756 [9] => 8734 [10] => 8732 [11] => 8747 [12] => 10829 [13] => 17703 [14] => 9903 [15] => 8739 [16] => 9899 [17] => 9916 )