สินค้าหมด

950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10828' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11091,13053,20091,9910,17703,17699,8721,8730,10562,15565,11095,9915,10563,10829,8738,20953,9895,9904 Array ( [0] => 11091 [1] => 13053 [2] => 20091 [3] => 9910 [4] => 17703 [5] => 17699 [6] => 8721 [7] => 8730 [8] => 10562 [9] => 15565 [10] => 11095 [11] => 9915 [12] => 10563 [13] => 10829 [14] => 8738 [15] => 20953 [16] => 9895 [17] => 9904 )