สินค้าหมด

950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10828' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10752,8758,8722,11086,22456,9909,9894,8728,9904,10830,8747,11093,22014,8764,8723,8739,21229,8757 Array ( [0] => 10752 [1] => 8758 [2] => 8722 [3] => 11086 [4] => 22456 [5] => 9909 [6] => 9894 [7] => 8728 [8] => 9904 [9] => 10830 [10] => 8747 [11] => 11093 [12] => 22014 [13] => 8764 [14] => 8723 [15] => 8739 [16] => 21229 [17] => 8757 )