สินค้าหมด

950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10828' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9911,15565,9916,8732,8726,9912,8738,9914,9907,8731,9909,8739,8750,22839,11486,13157,8754,11094 Array ( [0] => 9911 [1] => 15565 [2] => 9916 [3] => 8732 [4] => 8726 [5] => 9912 [6] => 8738 [7] => 9914 [8] => 9907 [9] => 8731 [10] => 9909 [11] => 8739 [12] => 8750 [13] => 22839 [14] => 11486 [15] => 13157 [16] => 8754 [17] => 11094 )