สินค้าหมด

950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10828' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10829,8750,23458,11097,22014,9904,24018,8757,9912,8739,8723,8737,17699,9907,9902,9906,9915,10559 Array ( [0] => 10829 [1] => 8750 [2] => 23458 [3] => 11097 [4] => 22014 [5] => 9904 [6] => 24018 [7] => 8757 [8] => 9912 [9] => 8739 [10] => 8723 [11] => 8737 [12] => 17699 [13] => 9907 [14] => 9902 [15] => 9906 [16] => 9915 [17] => 10559 )