สินค้าหมด

950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10828' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8732,8758,8722,22457,10753,8764,11452,9900,8761,9916,8749,8721,11089,8736,9915,22815,10232,11090 Array ( [0] => 8732 [1] => 8758 [2] => 8722 [3] => 22457 [4] => 10753 [5] => 8764 [6] => 11452 [7] => 9900 [8] => 8761 [9] => 9916 [10] => 8749 [11] => 8721 [12] => 11089 [13] => 8736 [14] => 9915 [15] => 22815 [16] => 10232 [17] => 11090 )