สินค้าหมด

950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10828' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10830,11086,11087,8732,17701,8760,9915,8749,8738,11096,9909,8764,9908,8756,11088,9910,10547,9895 Array ( [0] => 10830 [1] => 11086 [2] => 11087 [3] => 8732 [4] => 17701 [5] => 8760 [6] => 9915 [7] => 8749 [8] => 8738 [9] => 11096 [10] => 9909 [11] => 8764 [12] => 9908 [13] => 8756 [14] => 11088 [15] => 9910 [16] => 10547 [17] => 9895 )