สินค้าหมด

950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10828' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20091,9894,9904,11092,8733,10559,22556,11096,9913,8764,9910,19966,8721,10563,8750,8735,8757,17699 Array ( [0] => 20091 [1] => 9894 [2] => 9904 [3] => 11092 [4] => 8733 [5] => 10559 [6] => 22556 [7] => 11096 [8] => 9913 [9] => 8764 [10] => 9910 [11] => 19966 [12] => 8721 [13] => 10563 [14] => 8750 [15] => 8735 [16] => 8757 [17] => 17699 )