สินค้าหมด

950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10828' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8753,9905,9898,8735,8747,10563,9914,8761,24018,11086,17701,8764,9907,8729,20953,22015,11486,8745 Array ( [0] => 8753 [1] => 9905 [2] => 9898 [3] => 8735 [4] => 8747 [5] => 10563 [6] => 9914 [7] => 8761 [8] => 24018 [9] => 11086 [10] => 17701 [11] => 8764 [12] => 9907 [13] => 8729 [14] => 20953 [15] => 22015 [16] => 11486 [17] => 8745 )