สินค้าหมด

950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10828' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9915,9908,9894,8762,8750,22815,22014,11086,9909,9916,11090,11091,11094,8724,21230,11096,8744,8728 Array ( [0] => 9915 [1] => 9908 [2] => 9894 [3] => 8762 [4] => 8750 [5] => 22815 [6] => 22014 [7] => 11086 [8] => 9909 [9] => 9916 [10] => 11090 [11] => 11091 [12] => 11094 [13] => 8724 [14] => 21230 [15] => 11096 [16] => 8744 [17] => 8728 )