มีสินค้า

199 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10805' and ( pcharacter='145' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3582,5517,10801,7926,7927,10802,19373,3581,1100,1105,1106,23000,10302,23453,1101,22999,19370,8469 Array ( [0] => 3582 [1] => 5517 [2] => 10801 [3] => 7926 [4] => 7927 [5] => 10802 [6] => 19373 [7] => 3581 [8] => 1100 [9] => 1105 [10] => 1106 [11] => 23000 [12] => 10302 [13] => 23453 [14] => 1101 [15] => 22999 [16] => 19370 [17] => 8469 )