มีสินค้า

199 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10805' and ( pcharacter='145' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7843,10302,5518,1101,7927,7076,3583,6724,12894,19050,11582,1102,23490,1950,1104,1100,3582,22999 Array ( [0] => 7843 [1] => 10302 [2] => 5518 [3] => 1101 [4] => 7927 [5] => 7076 [6] => 3583 [7] => 6724 [8] => 12894 [9] => 19050 [10] => 11582 [11] => 1102 [12] => 23490 [13] => 1950 [14] => 1104 [15] => 1100 [16] => 3582 [17] => 22999 )