มีสินค้า

199 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10803' and ( pcharacter='146' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3397,3085,10736,4282,1182,3396,9279,5883,5046,4088,4281,3398,3611,23459,24864,1183,4263,8306 Array ( [0] => 3397 [1] => 3085 [2] => 10736 [3] => 4282 [4] => 1182 [5] => 3396 [6] => 9279 [7] => 5883 [8] => 5046 [9] => 4088 [10] => 4281 [11] => 3398 [12] => 3611 [13] => 23459 [14] => 24864 [15] => 1183 [16] => 4263 [17] => 8306 )